Cashback – ušetřete s Royallife.cz

Za vaše nákupy ve vybraných eshopech nyní nabízíme cashback. Ušetřete a získejte za vaše nákupy část utracené částky zpět.

Jak to funguje?

Nakoupíte on-line a Royallife.cz vám vyplatí část utracené částky zpět. Vše co musíte udělat je nakoupit přes odkaz uvedený u eshopu a po obdržení faktury nám poslat ID objednávky (číslo dokladu). Pro tento účel využijte formulář „žádost o cashback výplatu“ níže.

Žádat o výplatu cashback můžete již od 1 Kč.

Seznam partnerů

U partnera je vždy uvedena maximální možná výše provize a odkaz, přes které je nutné přejít do e-shopu pro uskutečnění nákupu.

Výše provize: až 1 % z celkové ceny zájezdu.
Nakupujte kliknutím na tento odkaz.
Výše provize: až 2,5 % z celkové ceny utraceného zboží (bez dopravy).
Nakupujte kliknutím na tento odkaz.
Výše provize: až 2,5 % z celkové ceny utraceného zboží (bez dopravy).
Nakupujte kliknutím na tento odkaz.

Žádost o výplatu cashback

číslo účtu / kód banky
Podmínky pro vyplacení tzv. cashback.
1.
Na základě vámi uvedených údajů bude vystavena smlouva o dílo, která poslouží jako podklad pro vyplacení částky, dále nazývané jako "cashback".
2.
Kopii smlouvy v plném znění vám bude zasláno na vámi uvedený email společně s potvrzením o uznání cashbacku a jeho vyplacení.
3.
Smluvní strany
3a. Objednatel - správce webu Royallife.cz
3b. Zhotovitel - osoba žádající o cashback
4.
Zhotovitel potvrzuje, že uvedené informace jsou pravdivé.
5.
Objednatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu s pravidly o zpracování osobních údajů uvedených na http://royallife.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
6.
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a bezpečných podmínek pro objednatele dílo: "Nákup na vybraném e-shopu pomocí odkazu uvedeném na stránce http://royallife.cz/cashback/" dále jen "dílo", a to nejpozději v den podání žádosti o výplatu cashback.
7.
Zhotovitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zhotoviteli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí takový Zhotovitel sám. Webové rozhraní obsahuje základní informace o Službě a její hlavní specifikaci, a to včetně podmínek pro získávání cashback.
8. Smluvní vztah vzniká uznáním nároku na cashback objednavatelem. O případném vzniku smluvního vztahu objednavatel zhotovitele informuje elektronicky emailem nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o výplatu cashback.
9. Uzavřením smlouvy nebo podáním žádosti o výplatu cashback NEVZNIKÁ zhotoviteli automaticky nárok na výplatu cashback. O výši, platnosti žádosti a termínu výplaty cashback rozhoduje objednavatel.
Copy link
Powered by Social Snap